Aquesta web utilitza cookies per millorar la navegació i amb finalitats analítiques. Si contínua navegant, considerarem que accepta la política de cookies.
Més informació     Acceptar

programari de gestió  

Segueix-nos a:  facebook twitter youtube pinterest  

Inici > Importar comandes de Magento

Importar comandes de Magento

Amb el mòdul d'importació de comandes de Magento del programari de gestió gratuït QFACWIN podràs importar les comandes, clients i articles de Magento als arxius del programa de facturació.

Mòdul d'importació de comandes de Magento

El mòdul d'importació de comandes de Magento del programari de gestió QFACWIN importa les comandes de les botigues virtuals Magento mitjançant arxius CSV generats amb l'extensió orders2CSV d'ext4mage.
Aquesta extensió de Magento permet generar un CSV amb les comandes, les dades del client i dels articles que la componen de manera que puguin ser importades per QFACWIN.

L'extensió orders2CSV de Magento pot descarregar-se a: http://www.magentocommerce.com/magento-connect/ext4mage-orders2csv.html

La mecànica de la importació és molt senzilla: en prémer el botó importar, el programa demana el nom de l'arxiu csv amb les comandes i ho importa.

Les comandes s'incorporen amb el mateix número que a Magento.

Si ve el NIF del client, es busca per NIF a clients, si no, es busca per email. Si es troba per NIF o email, s'assigna la comanda al client existent i s'afegeixen les adreces de facturació i/o enviament si són diferents. Si el client no es troba aiQFACWIN, s'afegeix.

Si ve el codi de l'article de Magento, es busca a QFACWIN. Si no es troba s'afegeix a l'arxiu d'articles. Si no ve el codi de l'article, es grava la comanda sense codis d'article (només les descripcions i preus).

A la pestanya configuració poden definir-se es caràcter delimitador de camps i el separador de text del CSV. Per defecte orders2CSV es genera amb delimitador de camps = , ( comma ) i separador de text = " ( doble comenta ).


Com generar els CSV en Magento

Una vegada instal·lada l'extensió cal seguir els següents passos per generar un arxiu CSV que es pugui importar amb QFACWIN.

1. Definir el format de l'arxiu CSV automàticament:

Si té accés a la base de dades de Magento, pot introduïr la definició del format d'arxiu CSV mitjançant les sentències SQL incloses en el següent arxiu:

http://www.qfacwin.com/magento-orders2csv.sql

Les sentències estan preparades suposant que el prefix de les taules dels arxius de magento és mg_
Tret que el prefix de les taules en la vostra botiga Magento sigui mg_ heu de canviar aquest arxiu abans d'executar-ho: buscar: mg_ i reemplaçar per elvostreprefix_
Comproveu també que en la seva taula orders2csv_file no hi ha cap registre amb el file_id = 99
Si ja existeix un registre 99 heu de canviar aquest arxiu abans d'executar-ho: buscar: 99 i reemplaçar per un número que no existeixi

Una vegada fetes aquestes comprovacions, executeu aquest arxiu des de phpmyadmin o des del vostre gestor de mysql per inserir el format en les taules corresponents.

1a. Definir el format de l'arxiu CSV manualment:

Si no teniu accés a la base de dades, ho haure de configurar manualment la qual cosa és molt més tediósa.

Cal anar al menú superior ext4Mage -> orders2CSV -> orders2CSV file setup i prémer el botó Create New File structure

A Informació de l'element, posem un títol, per exemple Comandes QFACWIN, estat habilitat i format de preus Decimal

Importar comandes de Magento: estructura


Seleccionem File structure columns en el menú esquerre per definir la informació de les columnes ( camps) del CSV i els seus títols.


Importar pedidos de Magento: campos

Prement el botó Add new column anem afegint les dades:

Cal posar el títol corresponent a la dada (valor) que seleccionarem perquè QFACWIN pugui identificar les columnes de dades.

Teclejeu els títols (exactament com es mostren en la taula següent) i localitzeu les dades en el combo box de valors. Aneu incrementant el número d'ordre (l'ordre no té importància al QFACWIN).

Taula de títols i valors:

Títol Valor Descripció del valor
Pedido_Num order increment id Número de comanda
Fecha order created at Data comanda en format aaaa-mm-dd hh:mm:ss 2012-10-28 16:46:43
Codigo_Art item sku Codi de l'article
Cant item qty ordered Unitats
Articulo item name Nom de l'article
Precio_Ud item price Preu
%Iva item tax percent % d'IVA
Gtos_Envio order shipping amount Despeses d'enviament (base sense IVA)
Nombre_Cliente order customer firstname Nom propi del client (facturació)
Apellidos_Cliente order customer lastname Cognoms del client (facturació)
Empresa order billing company Nom de l'empresa (facturació)
NIF order customer taxvat NIF del client (facturació)
Direccion_Cliente order billing street Dirección del cliente (facturació)
CP_Cliente order billing postcode Codi postal del client (facturació)
Ciudad_Cliente order billing city Població del client (facturació)
Prov_Cliente order billing region Comarca / provincia del client ((facturació)
Mail_Cliente order customer email Email del client (facturació)
Pais_Cliente order billing country name País del client (facturació) 
Telf_Cliente order billing telephone Telèfon del client (facturació)
Fax_Cliente order billing fax Fax del client (facturació)
Env_Nombre order shipping firstname Nom del client (adreça d'enviament)
Env_Apellidos order shipping lastname Cognoms del client (adreça d'enviament)
Env_Empresa order shipping company Nom de l'empresa  (adreça d'enviament)
Env_Direccion order shipping street Adreça del client (adreça d'enviament)
Env_CP order shipping postcode Codi postal del client (adreça d'enviament)
Env_Ciudad order shipping city Població del cliene (adreça d'enviament)
Env_Prov order shipping region Comarca / provincia del client (adreça d'enviament)
Env_Pais order shipping country name País del client (adreça d'enviament)
Total order grand total Total Comanda

 

2. Activar l'el format creat

Anem al menú superior Sistema -> Configuració -> orders2CSV -> seleccionar el format i seleccionem el format que hem creat (comandes QFACWIN)

 

Importar comandes de Magento: activar format

 

3. Generar l'arxiu CSV

Una vegada configurat ja podrem generar el CSV tantes vegades com vulguem.

Anirem al Menú Superior Vendes -> Comandes -> Seleccionem les comandes -> seleccionem accions: Orders2CSV i premem Enviar

 

Importar comandes de Magento: generar CSV


Guardem el CSV amb les comandes i ho seleccionem en QFACWIN per a la seva importació.

 


El mòdul d'importació de comandes de Magento esta disponible per a totes les versions del programa de facturació QFACWIN. El podeu adquirir a la nostra botiga.