facturae-mantenimiento-facturas-qfacwin

Firma digital de factures: Mòdul FACTURAE de QFACWIN

En aquest artícle es detalla com obtenir les factures en format Facturae  firmades digitalment amb el mòdul Facturae de QFACWIN.

Como ja sabreu, a partir del 15/01/2015 les factures que es remetin a les Administracions Públiques espanyoles i les que utilitzen les grans empreses, hauran de ser electròniques, en format Facturae i firmades digitalment mitjançant protocol XAdES. El mòdul Facturae de QFACWIN genera les factures en format Facturae i les firma digitalment en base al certificat de l’emissor.

Per poder firmar digitalment les factures electròniques amb el programa de gestión QFACWIN s’ha de:
- Disposar del certificat de firma digital.
- Introduïr la llicència corresponent al mòdul FACTURAE a QFACWIN i configurar la firma electrònica a l’empresa. Es pot configurar de manera que les factures es firmin automàticament o que s’hagi de confirmar amb la contrasenya del certificat.
- Instal·lar el programa de firma electrònica QFACWIN FACTURAE dins de la carpeta QFACWIN. Aquest programa precisa que l’equip disposi de .Net Framework v. 4.0.30319. Si el seu equip no disposa d’aquesta versió, s’instal·larà automàticament juntament amb QFACWIN FACTURAE. Pot descarregar QFACWIN FACTURAE des de la nostra web i seguir les instruccions d’instal.lació que trobareu al post QFACWIN FACTURAE: Com instal·lar el programa de firma electrònica.

 

Un cop instal·lat i configurat el mòdul FACTURAE, les factures es firmen digitalment prement el botó Facturae amb la factura seleccionada (sobreil·luminada) a la pantalla de manteniment de factures. El programa generarà la factura en format facturae firmada digitalment i la guardarà a la carpeta FACTURAE que es crea a la carpeta de l’empresa (per exemple, dins de la carpeta A00).

facturae-mantenimiento-facturas-qfacwin

Al firmar una factura apareix un missatge indicant que s’ha firmat correctament i mostrant la ruta de la carpeta en la que s’ha guardat el document.

Com configurar el certificat a QFACWIN?

Es pot configurar el certificat de firma digital a QFACWIN de diferents maneres: seleccionant-lo del magatzem de certificats de Windows, utilitzant l’arxiu de clau p12 o amb l’emprempta digital SHA1 del certificat.

Per configurar la firma digital a QFACWIN ha d’entrar a l’empresa amb el botó Modificar i accedir a la pestanya Facturae/CFDI.

facturae-configurar-firma-qfacwin-almacen-certificados

A continuació detallem les diferents opcions de configuració:

-Seleccionar del magatzem de certificats de Windows: Si selecciona aquesta opció, cada cop que premi el botó Facturae amb una factura seleccionada a la pantalla del manteniment s’obrirà la pantalla del magatzem de certificats de Windows on podrà seleccionar el certificat de firma digital. Una cop seleccionat el certificat, el programa firmarà digitalment la factura.

facturae-firma-qfacwin-almacen-certificados
Si ha obtingut el certificat a través d’Internet amb Internet Explorer, automàticament queda guardat al magatzem de certificats de Windows. Si l’obté amb un altre navegador, com per exemple Mozilla Firefox o disposa d’una copia en una carpeta o en un dispositiu externo, pot importar-lo al magatzem des de Panell de control-> Opcions d’Internet-> Pestanya Contingut-> Certificats-> Importar.

-Firmar amb arxiu de clau p12: Per configurar-lo ha de seleccionar l’arxiu p12 corresponent a la firma digital que utilitzarà amb el botó de recerca. Si indica la contrasenya a la casella corresponent, cada vegada que premi el botó Facturae amb una factura seleccionada a la pantalla del manteniment de factures es firmarà automàticament.

facturae-configurar-firma-qfacwin-archivop12

Si, per motius de seguretat, no indica la contrasenya, el programa la demanarà avans de firmar digitalment el document.

facturae-firma-qfacwin-archivop12-contrasenya

 

-Firmar amb emprempta SHA1 del certificat: Si marca aquesta opció ha d’indicar l’emprempta digital SHA1 del seu certificat. Cada vegada que premi el botó Facturae amb una factura seleccionada a la pantalla del manteniment es firmarà automàticament.

facturae-configurar-firma-qfacwin-sha1

Pot obtenir l’emprempta digital SHA1 del seu certificat des del magatzem de certificats de Windows a Panell de control-> Opcions d’Internet-> Pestanya Contingut-> Certificats-> Veure-> Pestanya Detalls, marcant Emprempta Digital a la part superior de la pantalla. Es mostrarà a la part inferior d’on podrà copiar-la. Si no ho ha guardat al magatzem de certificats, amb Mozilla Firefox pot obtenir-lo a Eines -> Opcions-> Avançat-> Pestanya Certificats-> Visualitza certificats-> Pestanya Els seus certificats-> Marqui-ho i premi-> Visualitza. Copiï-ho i enganxi-ho a la casella corresponent de la pestanya Facturae de l’empresa.

 

Per finalitzar, surti de la pantalla amb el botó Grabar per conservar els canvis. Pot modificar el tipus de configuració si és necessario.

 

On puc indicar les diferents dades que s’han d’incluïr a la Facturae?

En general les dades de l’emissor s’indiquen a l’empresa (dade d’empresa per les dades fiscals i pestanya Facturae per configurar la firma), les dades del cliente/receptor a la suite (pestanya direccions) i les del document en les línies de detall del propi document (en factures tambié a la pestaña Factura(2) i a la pestanya Rebuts).

Tant en cas de person física com de persona jurídica és molt important emplenar correctament totes les dades fiscals a l’empresa (pestanya Dades Empresa) ja que el programa les utilizarà per obtenir les dades de l’emissor al generar les factures en formato facturae. Si és persona física (professionals i autònoms) ha de marcar la casella Persona física i indicar nom i cognoms a les caselles corresponents.

facturae-configurar-datos-emisor (persona física)

 

Si factura a Administracions Públiques, tingui en compte que, per a que la factura electrònica arribi al destinatari corresponent, ha d’identificar-lo a la factura electrónica. Per a això ha d’omplir els camps de l’oficina comptable, l’òrgan gestor i l’unitat tramitadora que li proporcionarà l’Administració així com el codi de la direcció corresponent a cada un d’ells a la pestanya direccions de la suite del client. Si és necessari, pot indicar també l’òrgan proponent i el centre cobrador. A la direcció ha d’indicar la direcció completa: direcció, codi postal, població, provincia, i codi del país. Si deixa les direccions en blanc el programa utilizarà la direcció de facturació.

facturae-configurar-direcciones-facturar administracion

Si l’administració li facilita la referència de cliente pagador, ha d’indicar-la a l’apartat corresponent de la pestanya direcciones.

Si l’administració li indica que ha d’incluïr el número de contracte, el de comanda i/o la referència de l’expedient, ha d’anotar-los a cada una de les  línies de detall de la factura en les columnes corresponents situades al final de las línies de detalle. Si la factura és per albarans, s’ha d’indicar a cada una de les  línies de l’albarà.

datos-facturae-lineas-detalle

Formes de pagament Facturae:
A la pestanya rebuts de la factura s’ha d’indicar la forma de pagament de Facturae.

forma de pago de Facturae

-Si la forma de pagament és 04 Transferencia, el compte d’ingrés (IBAN) s’obté del compte bancari indicat a la forma de pagament de QFACWIN (casella codi del compte).
Els comptes es donen d’alta a Arxius-> Comptes bancaris). En el rebut, un cop indicada la forma de pagament de Facturae, l’IBAN es mostra en blau al costat de la forma de pagament de Facturae (s’indica automàticament, no és una casella que es pugui emplenar).

-Si la forma de pagament és 02 Domiciliació bancària, en el rebut ha d’estar marcada la casella Rebut Bancari (es marca per defecte si la forma de pagament de QFACWIN té la casella marcada) i l’IBAN del client indicat a la casella corresponent.
L’IBAN s’obté de la pestanya Facturació de la suite del client. En el rebut, si la forma de pagament és rebut bancari (té la casella marcada) automàticament es mostra l’IBAN indicat a la suite del client.

Factures rectificatives (anul·lacions):
Les factures rectificatives en format Facturae han d’anul·lar íntegrament la factura emesa i generar la nova correcta. No es poden fer rectificacions parcials.
A l’anul·lar una factura, el programa fa el següent:
- Marca el Camp Abonament (pestanya Factura).
- Guarda el número de factura rectificada i l’empresa a la pestanya Factura(2).
Para Facturae s’ha de seleccionar a més el motiu de la rectificació segons la codificació de Facturae a la pestanya Factura(2).

Període de facturació de Facturae: Pot indicar aquestes dates a la pestanya Factura(2).

 

Si utilitzarà la firma digital en diverses empreses de QFACWIN ha de configurar l’apartat Facturae en cada una d’elles.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *


4 + set =

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>