Arxius de la categoria: Tutorials

configurar-gmail-enviar-desde-qfacwin-capce

Configurar GMAIL per a enviar correus des de QFACWIN

Per a poder enviar correus des de QFACWIN utilitzant GMAIL hem de configurar el compte per tal que Google no bloquegi l'accés. Això és degut als estàndards de seguretat que protegeixen l'accés des d'aplicacions externes considerades poc segures. En general es consideren com poc segures les aplicacions en les quals només cal configurar un usuari i una contrasenya per a poder realitzar els enviaments. En aquests casos, GMAIL ens retornarà un error de contrasenya incorrecta encara que s'hagi indicat la corresponent a aquest compte. Hi ha dues opcions per a configurar el compte i poder enviar correus des de QFACWIN amb GMAIL: Canviar l'accés al compte per a aplicacions poc segures o iniciar sessió mitjançant contrasenyes d'aplicació. La primera opció és molt més senzilla, no obstant això darrerament Google està recomanant la segona que és una mica més complicada d'implementar. En tots dos casos cal accedir a la configuració de seguretat del compte: configurar-gmail-enviar-desde-qfacwin-1-acces-configuracio I a l'apartat Comptes i importació per a seleccionar l'opció Una altra configuració del compte de Google: configurar-gmail-enviar-desde-qfacwin-2- altra-configuracio Des d'aquesta pantalla s'accedeix a l'apartat Seguretat: configurar-gmail-enviar-desde-qfacwin-3-seguretat  

1-Canviar l'accés al compte per a aplicacions poc segures

En la pantalla de la configuració de seguretat busquem l'opció per a poder activar l'accés configurar-gmail-enviar-desde-qfacwin-4-canviar-acces I ho activem: configurar-gmail-enviar-desde-qfacwin-5-activar-acces   Al moment rebrem un correu de seguretat de Google advertint-nos que s'ha activat l'accés al compte per a aplicacions poc segures.  

2- Iniciar sessió mitjançant contrasenyes d'aplicació

Aquesta opció, que Google recomana per a augmentar encara més la seguretat, és bastant més complicada de configurar. En primer lloc, en la pantalla de la configuració de seguretat cal activar la verificació en dos passos. configurar-gmail-enviar-desde-qfacwin-6-verificacio   Per a això accedim a aquesta opció i seguirem els passos en els quals cal indicar el número de mòbil i el tipus d'avís a rebre. A continuació cal indicar el codi rebut i ja es pot activar. Una vegada activada no és necessari realitzar el pas següent i es pot tornar a la configuració de seguretat per a activar les contrasenyes d'aplicacions. Rebrem un e-mail de Google avisant de l'activació.   Per a continuar el procés i activar les contrasenyes d'aplicacions hem d'introduir de nou la contrasenya del compte i el codi de seguretat que s'envia al mòbil. En la pantalla de selecció d'aplicacions hem de seleccionar Un altre (nom personalitzat) i escriure QFACWIN. configurar-gmail-enviar-desde-qfacwin-7-seleccionar-aplicacio Podem veure com tenim QFACWIN configurar-gmail-enviar-desde-qfacwin-8-QFACWIN En prémer el botó Generar es mostra la contrasenya de 16 dígits que s’ha de copiar i posar-la en la configuració de l'e-mail de QFACWIN. configurar-gmail-enviar-desde-qfacwin-9-preferencies2 Amb això ja podrem realitzar els enviaments d'e-mail amb un compte GMAIL.